Document

ASK WOMEN

KaraListe
Document

ASK WOMEN 2020

Ask Women, Türkiye’de kadınların iş hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekerek bu konuda öğrencileri ve mezunları bilinçlendirmek için Şubat ayında üçüncü kez düzenlenecektir.

ask women

Etkinliğimizde üst düzey kadın yöneticileri ve topluma başarılarıyla örnek olan kadınları ağırlıyoruz ve onlardan bu konuda farkındalığı arttırıcı konuşmalar yaparak öğrencilere bilinç kazandırmalarını amaçlıyoruz.

Document KaraListe